ECP Rzeszów
Ewidencja czasu pracy

Oferta

ZAPRASZAM DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ ECP RZESZÓW

 

 • Ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy kierowcy
 • Rozliczanie minimalnego wynagrodzenia: Austria, Francja, Niemcy
 • Rozliczanie minimalnego wynagrodzenia: Belgia, Finlandia, Holandia, Luksemburg, Norwegia, Włochy
 • Rozliczanie delegacji: diety, ekwiwalenty noclegowe

 

 • Certyfikowanie szkolenia dla kierowców z przepisów i obsługi tachografu
 • Certyfikowane szkolenia dla przedsiębiorców
 • Certyfikowane szkolenia dla firm rozliczających czasy pracy samodzielnie

 

 • Pomoc prawna w przedsiębiorstwie, pomoc prawna na drodze
 • Audyt i przygotowanie dokumentacji na potrzeby kontroli ITD, PIP
 • Audyt KREPTD, wdrażanie procedur spełniających wymogi dobrej reputacji
 • Wdrażanie procedur zabezpieczających przed nielegalną imigracją

 

 • Kadry i płace dla kierowców
 • RODO dla transportu
 • Archiwizacja danych