ECP Rzeszów
Ewidencja czasu pracy

Oferta

Zapraszam Państwa do zapoznania się z ofertą:

  • Ewidencja czasu pracy zgodna z art. 25 Ustawy o czasie pracy kierowców (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 879)
  • Szczegółowe rozliczanie czasu pracy kierowców
  • Kontrola i analiza wykroczeń kierowców
  • Kompletowanie dokumentacji, przystosowywanie akt osobowych kierowców do efektywnego wykorzystywania ustawowych ram czasu pracy i prowadzenia pojazdu
  • Rozliczanie diet i delegacji zarówno krajowych jak i w krajach objętych regulacjami dot. minimalnego wynagrodzenia:

 - Austria, pomoc przy zebraniu dokumentacji, wypełnianiu wniosków ZKO-3, szczegółowe rozliczanie
 - Loi Macron - Francja, pomocy przy zebraniu dokumentacji przy współpracy z wymaganym przedstawicielem ustawowym, zgłoszenia pracowników delegowanych, szczegółowe rozliczanie czasu pracy kierowców
 - Milog - Niemcy, zgłoszenia pracowników delegowanych, szczegółowe rozliczanie czasu pracy kierowców
 - Norwegia,
 - Włochy,
 - a także wkrótce Holandia i Dania

  • Szkolenia z obsługi tachografów cyfrowych, analogowych, szkolenia z czasu pracy kierowców, rozporządzenia 561/2006, ustawy o transporcie drogowym, nowe dyrektywy KE, szczegółowa interpretacja przepisów przez organy kontrolne różnych krajów Unii Europejskiej
  • Archiwizacja danych płacowych, ewidencji, plików kart, skanów wykresówek i innych ważnych dokumentów
  • Audyt przed i pokontrolny, pomoc w zebraniu dokumentacji
  • Pomoc prawna, zarówno na drodze jak i w postępowaniach administracyjnych
  • Pomoc techniczna dotycząca tachografów cyfrowych i analogowych przy współpracy z warsztatem legalizacyjnym